LED-ramp LedPro-Solas

Siffran efter namnet är rampens längd.