LED-ramp LedPro-Sinn

Siffran efter namnet är rampens längd.