LED-ramp LedPro-Izar

Siffran efter namnet är rampens längd.